www.sedacievaky-eshop.sk

Ochrana osobných údajov a cookies

Kupujúci odoslaním objednávky dáva spoločnosti VIPERA, s. r. o. súhlas so spracovaním údajov osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z.  o ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci sa tiež zaväzuje poskytnúť správne osobné údaje potrebné pre účely spracovania objednávky. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

 

 

Pri spracovávaní osobných údajov Zákazníka sa riadime zákonom č. 122/2013 Z. z.  o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ internetového obchodu uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z.  o ochrane osobných údajov v platnom znení.

 

 

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu prehlasuje, že všetky osobné informácie odovzdané kupujúcim sú dôverné a slúžia výlučne na naplnenie zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim a nebudú poskytnuté tretím osobám. Výnimkou sú informácie potrebné na prepravu tovaru (meno, priezvisko, adresa, telefón pre kontakt dopravcu s Kupujúcim). Všetky osobné údaje sú zabezpečené proti akémukoľvek zneužitiu.

 

Prehlásenie o použivaní Cookies strankou sedacievaky-eshop.sk

 

Cookies je malý dátový súbor prenášaný webovou stránkou do pevného disku Vášho počítača. Webová stránka sedacievaky-eshop.sk posiela cookies, keď ju navštívite, nakupujete, požadujete informácie, keď si ich prispôsobujete, alebo sa zaregistrujete za účelom použitia našich služieb. Z cookies na pevnom disku Vášho počítača nie je možné prečítať žiadne osobné a iné údaje uložené mimo cookies, ani prečítať obsah cookies súborov vytvorených inými webovými stránkami. Obsahovať môže skutočne len tie osobné údaje, ktoré sami na stránke sedacievaky-eshop.sk poskytnete. Vďaka prijatiu cookies používaných na našej webovej stránke môžeme získať prístup k informáciám o Vašich návykoch pri prezeraní stránok a tieto informácie môžeme použiť na personalizáciu Vašej návštevy a sledovanie komunikačných zvyklostí používateľov. Robíme to s cieľom zistiť, do akej miery sú informácie na našej webovej stránke pre používateľov užitočné a aby sme zistili, ako účinne naša navigačná štruktúra pomáha používateľom príslušné informácie získať.

 

Cookies sa rozdeľujú na:

Dočasné cookies - neostávajú vo vašom počítači, keď zavriete prehliadač.

Trvalé cookies - zostávajú vo vašom počítači, kým ich nevymažete, alebo kým nestratia platnosť.

 

Väčšiu časť webovej stránky sedacievaky-eshop.sk si môžete prezerať bez nutnosti prijímania cookies, deaktiváciou cookies vo Vašom počítači sa však môžu vypnúť niektoré funkcie webovej stránky. Niektoré stránky sedacievaky-eshop.sk, najmä tie, pri ktorých je potrebné prihlásenie a heslo, si použivanie cookies vyžadujú. V prípade deaktivácie cookies vo Vašom prehliadači nebude možné použitie funkcií spojených s nákupom tovaru na sedacievaky-eshop.sk


Nákupný košík
Počet položiek: 0
Cena celkom: 0,00 €
Prihlásenie

 

 

Facebook Google Plus Twitter